fbpx

Ideen bag

Aa Strand – Kursus og Retræte er en selvejende institution, der er sat i verden for at fremme helhedstænkning og åbenhed både i samfundet og i det enkelte menneskes liv. Vi tilbyder ro, enkelthed og hjerterum i en tid, hvor mange er så pressede, at de lukker sig om sig selv og oplever den meningsløshed, det afstedkommer. Aa Strand – Kursus og Retræte har omgivelser, der giver plads til både refleksion, genopladning og nytænkning til gavn for vores samfund og hinanden. Aa Strand – Kursus og Retræte henvender sig til kursusledere og retræteledere, bestyrelser og private ildsjæle der ønsker at afholde kurser/retræter der giver ro i det indre og/eller overblik i det ydre.

Historien

Huset Aa Strand blev bygget i 1948 som børnehave-feriekoloni med Sct. Georgs Gilderne som bygherre. En del af gildeløftet er ”at hjælpe andre”, og visionen var ”at børnene måtte vende hjem sundere og gladere”. Huset blev senere overtaget af institutionen Lindebjerg, og i mange år dannede det ramme om aktiv sommerferie for mentalt handicappede. Arbejdet fortsatte dermed i stedets ånd.
Siden drev Nordfyns Højskole stedet videre, som kombineret feriested for de mentalt handicappede, og i øget omfang som kursus og retrætested for både højskolen selv og andre interesserede. I foråret 2016 fik Nordfyns Højskole pålæg om at afhænde stedet, og huset blev til salg. Højskolens bestyrelse søgte en køber, som fortsat havde fokus på “at hjælpe andre, så husets brugere kunne vende hjem sundere og gladere” og selv bidrage til et åbent samfund. Det blev startskuddet til den selvejende institution: Aa Strand – Kursus og Retræte S/I. 1.4.17 overtog Aa Strand – Kursus og Retræte, Aa Strandvej 75. Stedet udlejes nu primært til aktiviteter, kurser og retræter, der skaber ro i det indre og overblik i det ydre. Vi er glade for at viderebringe stedets ånd, både med frivillighed og højskoleånd.